A magyar halászatról röviden

 


Hazánk vízrajzi adottságai és termelési hagyományai miatt jelenleg is fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében. Természetes vizeinken jelenleg a halászati hasznosítás jelentősége csökken és a horgászhasznosítás kerül egyre inkább előtérbe. Az ökológia, a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjából azonban az a kedvező, ha vizeinken eltérő súllyal, de mindkét hasznosítási típus jelen van. Így a halászati erőforrások horgászati hasznosítása mellett a jövőben egy hatékonyan szabályozott kereskedelmi halászat biztosíthatja a megfelelő faj szerkezet fenntartását és a lakosság friss és ellenőrzött természetes vízi haltermékekkel történő ellátását.

Haltermelésünkben az elmúlt években az extenzív tógazdasági termelés és a geotermikus vizeket hasznosító intenzív halnevelés volt a legjellemzőbb, de a tengeri fogások visszaesésével megnyíló piac várhatóan további teret ad majd a víz visszaforgatásán alapuló, zárt haltermelő rendszereknek is. A tógazdaságokban legnagyobb mennyiségben pontyot termelnek a tavak természetes táplálék hozamának felhasználásával és kiegészítő takarmányozással. A haltápok felhasználásával történő intenzív haltermelés legfontosabb hazai terméke az afrikai harcsa, de évről évre növekszik az így termelt tokfélék mennyisége is.

Az Európai Unióban a halászat, a haltermelés és a halfeldolgozás fejlesztése is a Közös Halászati Politika (KHP) irányelvei szerint történik, és ezen ágazatok fejlesztéséhez a tagállamok az Európai Halászati Alap felhasználásával nyújthatnak támogatásokat. Magyarországon 2004 óta elérhetőek ilyen támogatások, amelyeket jelenleg a Halászati Operatív Program (HOP) keretein belül igényelhetnek az ágazat szereplői.
A halászati ágazat a közigazgatáson belül a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályához tartozik, amelyen belül a Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági Osztály végzi az ágazat szakmai igazgatási feladatait.

Ez az osztály felelős a halászat, haltermelés és a horgászat szakmai irányításáért, a jogi és a közgazdasági feltételrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátásáért, illetve a a természetes vizek halászati hasznosításával összefüggő feladatok szakigazgatási koordinációjáért.
Az Osztály másik fontos feladata, hogy ellássa a HOP irányító hatósági feladatait és több más kormányzati szervvel együttműködve biztosítja az Európai Halászati Alap átlátható, hatékony és szabályos felhasználását.