A HOP Irányító Hatóságának 6/2012 (X. 29.) közleménye

Publikálva: 2012. október 29.


az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet egyes kérdéseiről

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. § (5) bekezdése szerint egy kérelmező egy támogatási időszakra csak egy kérelmet nyújthat be, és ha a kérelmező részéről már történt az adott halastó vonatkozásában HKP kötelezettségvállalás, úgy arra a halastóra a továbbiakban támogatási kérelem nem nyújtható be. Abban az esetben, ha egy adott halastónak több tulajdonosa van és a halastó területének a kérelmezőre eső tulajdonrésze pontosan meghatározott, úgy az osztatlan közös tulajdonnak minősülő halastóra külön-külön adhatnak be kérelmet azzal a feltétellel, hogy a tulajdonrészek összesítésének meg kell egyeznie a halastó teljes területével. Támogatás csak abban az esetben folyósítható, amennyiben minden kérelmező támogatási határozattal rendelkezik. A támogatási összegek csökkentése az egyedi kérelmek vonatkozásában történik. A tulajdonrészek elidegenítésére a rendelet egyéb szabályai vonatkoznak.

A kérelem benyújtásának évében tevékenységüket megkezdő kérelmezőkre az 5. § (6) bekezdés h) pontja szerinti jelentő lap másolatának benyújtási kötelezettsége nem vonatkozik.

Menü

Magyar Halászat

Navigáció