A HOP Irányító Hatóságának 1/2015. (I. 22.) közleménye

Publikálva: 2015. január 22.


a számviteli nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeikkel kapcsolatos előírások maradéktalan betartásáról

A Halászati Operatív Program helyszíni ellenőrzései során több esetben is megállapításra került, hogy a kedvezményezettek a számviteli nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeiknek gyakran nem tesznek eleget, vagyis a kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettek a beruházási támogatás összegét nem helyezik tőketartalékba (lekötött tartalékba), illetve az egyszeres könyvvitelt folytatók a jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről nem vezetnek külön analitikát.
Az Irányító Hatóság ismételten felhívja a kedvezményezettek figyelmét arra, fokozottan ügyeljenek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseiben található előírások maradéktalan betartására, különös tekintettel a beruházási támogatás összegének tőketartalékba (lekötött tartalékba) helyezésére, illetve a jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről történő külön analitika vezetésére, mert ennek elmaradása szankciót vonhat maga után.

Kecskemét, 2015. január 22.

Menü

Magyar Halászat

Navigáció