A HOP Irányító Hatóságának 3/2015. (XI. 18.) IH Közleménye

Publikálva: 2015. november 18.

a Halászati Operatív Program keretében támogatott Kedvezményezettek tájékoztatása az Operatív Program zárásáról, és a Kedvezményezettekre vonatkozó feladatokról

A Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) Irányító Hatóság tájékoztatja a Kedvezményezetteket, hogy megkezdődött a 2007-2013-as pénzügyi időszakban megvalósuló HOP zárási folyamata.

 

A zárási folyamat során Magyarországnak az Európai Unió felé pontosan és határidőben el kell számolnia a Program keretén belül megvalósult fejlesztésekkel és uniós forrásból származó pénzügyi támogatásokkal.

Ennek keretében a HOP Irányító Hatóság (továbbiakban: HOP IH) felhívja a Kedvezményezettek figyelmét a zárás kapcsán rájuk vonatkozó kötelező érvényű feladatokra.

 

A Program zárása addig nem zárul le, ameddig az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a tagállamok jogai és kötelezettségei érvényben maradnak a műveletekhez nyújtandó támogatást illetően. Ennek értelmében a zárást követően, a fenntartási időszak során is bármikor végezhetnek helyszíni ellenőrzéseket, amelyeken a Kedvezményezettek kötelesek együttműködni.

 

A Kedvezményezettek továbbá kötelesek minden, a támogatással összefüggő iratba betekintést nyújtani. Az iratok kezelésére és vezetésére vonatkozó szabályokat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 35. §-a szabályozza.

Ennek kapcsán a HOP Irányító Hatóság fokozottan felhívja minden Kedvezményezett figyelmét az iratmegőrzési kötelezettségére, amely a Program zárását követően is fennáll. Az iratmegőrzési kötelezettségre az MVH eljárási törvény 36. §-a az irányadó. Ennek értelmében az iratokat az ügyfélnek a nyilvántartás módjától függetlenül - közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában - a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie.

 

Ezenfelül mindazok a Kedvezményezettek, akikre a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik, kötelesek a fenntartási időszakban is folyamatosan teljesíteni az adatok rendszeres szolgáltatását.

 

Amennyiben a Kedvezményezettek a fent említett kötelezettségeiket megszegik, az szabálytalansági eljárások lefolytatását, és akár pénzügyi bírságot is vonhat maga után, mivel a Bizottság a tagállamoknak indokolatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére, és/vagy végső egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonására jogosult.

 

Jelen közlemény mellékletét képezi az Önellenőrzési lista, amelynek használata nem kötelező, csupán segítséget nyújt a Kedvezményezettek számára a Program zárásához szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésére állásának ellenőrzéséhez. 

Menü

Magyar Halászat

Navigáció