a HOP IH 1/2014. (X.15) számú közlemény módosításáról

 

A 2015. december 1-jén hatályba lépett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 29. és 30. §-a módosította az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

 

A módosítás alapján a Rendelet 5. § a) pontja szerinti intézkedések (kollektív intézkedések) esetében a támogatásigénylési csomag 2015. december 31. napjáig nyújtható be.

 

Erre tekintettel szükségessé vált az 1/2014. (X.15) IH közlemény (Pályázati felhívás a Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti intézkedések keretében: Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakítása és az azokhoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztése, a továbbiakban: Pályázati felhívás) módosítása.

 

A Pályázati felhívás az alábbiak szerint módosul:

 

1. oldal - Fogalmak

3. megvalósítási időszak: a művelet megkezdésétől számított a művelet megvalósítását követően az utolsó támogatásigénylési csomag (továbbiakban kifizetési kérelem) benyújtásáig tartó időszak, amelynek legkésőbbi időpontja 2015. november 30.;

 

Helyett:

 

3. megvalósítási időszak: a művelet megkezdésétől számított a művelet megvalósítását követően az utolsó támogatásigénylési csomag (továbbiakban kifizetési kérelem) benyújtásáig tartó időszak, amelynek legkésőbbi időpontja 2015. december 31.;

 

10. oldal - A beruházás megvalósításának feltételei:

A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét legkésőbb 2015. november 30-ig teljesíteni kell. Kifizetési kérelem 2015. november 30. napját követően nem nyújtható be.

Helyett

 

A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét legkésőbb 2015. december 31-ig teljesíteni kell. Kifizetési kérelem 2015. december 31. napját követően nem nyújtható be.

 

Az Irányító Hatóság kéri, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a MqOQHhphrCjNGIrHEc5JmEJMaGFsYXN6YXRAbWUuZ292Lmh1 e-mail címre, illetve másolatban az YkdEuA5NNBcmZWhhQG12aC5nb3YuaHU= e-mail címre küldjék meg.

 

  

                                                              Dr. Viski József

                                                               HOP IH vezető

 

A közlemény szövege itt érhető el.