A halászati és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi megnevezése

Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv 2014-2020

Agrárstratégia 2020. Haltermelés, Halgazdálkodás

Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terve 2007-2013

Woynárovich András – Kovács Éva – Péteri András: A takarmányozás gyakorlati szempontjai a tógazdasági haltermelésben

Woynárovich András – Kovács Éva – Nagy Sándor Alex: A vízminőség állapotának felmérése és értékelése

Purgel István – Szabó Imre: Hej halászok, horgászok és az ő cselekedeteik Fejér megyében