Hírek, események

2020. szeptember 18. 9:52

Elkészült a Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP) Stratégiai Környezeti Vizsgálatának tematikája

Elindult a MAKOP SKV elkészítésének folyamata: az SKV kialakításának alapja az a tematika, amelyet az Irányító Hatóság a környezet védelméért felelős közigazgatási szerveknek juttat el véleményezésre.

2018. december 19. 14:15

A MAHOP Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól azon támogatást igénylőket, akiknek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest

2018. december 3. 9:45

A MAHOP standard felhívásaihoz kapcsolódó összesítőkön történő elszámolás (kifizetési kérelem) benyújtásáról

A MAHOP Irányító Hatóság a MAHOP standard felhívásaihoz kapcsolódó elszámolás (kifizetési kérelem) benyújtásával kapcsolatban közleményben tájékoztatja a támogatói okirattal rendelkező kedvezményezetteket.
A közlemény szövege az alábbi hivatkozás segítségével érhető el:

2018. augusztus 22. 10:12

MEASURES - A vándorló halfajok által használt vízi ökológiai folyosók kezelése és helyreállítása a Duna vízgyűjtőjén

2018. június 1-jével, a NAIK Halászati Kutatóintézet részvételével kezdetét vette a DTP2-038-2.3-MEASURES nemzetközi projekt. A projekt 3 éves időtartamú és 9 tagország és partnereik részvételével zajlik. Résztvevő államok: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Németország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

2017. december 1. 18:05

Módosult a MAHOP-2.1-2016. számú felhívás

Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése című MAHOP-2.1-2016 kódszámú felhívás módosult

2017. október 2. 11:02

Összefogás az édesvízi akvakultúra támogatásának fenntartása érdekében

Közös nyilatkozatot fogadott el magyar kezdeményezésre 10 uniós tagállam az édesvízi akvakultúra támogatásának jövőbeni fenntartása érdekében. Az ágazat érdekeit szem előtt tartva döntöttek úgy az édesvízi akvakultúra termelésben leginkább érintett országok, hogy felhívják az Európai Bizottság figyelmét az ágazatban rejlő lehetőségekre. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) várhatóan átalakításra kerül 2020-at követően. Bár a Bizottság még nem mutatta be konkrét javaslatát, várhatóan a jelenleginél hangsúlyosabban jelenik majd meg a tengerparti területek támogatása. A nyilatkozatot aláíró tagországok azt szeretnék, ha az európai akvakultúra termelés több mint 20%-át kitevő édesvízi akvakultúra továbbra is támogatható tevékenység maradna.

2017. augusztus 20. 8:20

A MAHOP Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások utó- vagy utólagos ellenőrzése során vizsgált dokumentumokkal kapcsolatban

A MAHOP Irányító Hatóság tájékoztatja a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program felhívásai kapcsán közbeszerzési kötelezettséggel érintett kedvezményezetteket arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén utó- vagy utólagos ellenőrzés során az Irányító Hatóság az alábbi dokumentumokat vizsgálja, így azok csatolása/feltöltése szükséges:

2017. július 26. 16:30

A MAHOP Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről II.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet XVI. fejezetében, a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában, illetve az Általános Útmutató a felhívásokhoz című dokumentum 9. fejezetében foglaltak alapján a támogatást igénylő vagy kedvezményezett az általa lefolytatni tervezett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások tekintetében köteles az Irányító Hatóságot az előírt dokumentumok megküldésével tájékoztatni.

2017. július 18. 15:21

A MAHOP Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) beruházási típusú intézkedései közül egyre nagyobb számban kezdenek az ügyfelek olyan projektek megvalósításába, amelyek közbeszerzési kötelezettséggel érintettek.

2017. július 15. 16:00

Elérhető a 2021-2027 időszakra vonatkozó ETHA rendelet-tervezet

Már magyarul is olvasható a következő programozási időszakra vonatkozó Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA 2021-2027) rendelet-javaslat.