Ponty tájfajtáink és a hazai genetikai állomány megőrzése szempontjából, nagyon fontos, hogy azok a haltermelők, akik vállalják az elismert fajták telepítését támogatást kaphassanak. Ebben az évben azonban több termelő nem a módosult jogszabály alapján hatályos, hanem egy korábbi típusú adatlapon nyújtotta be támogatási kérelmét, amelyeket ezért a hatályos jogszabályok alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellet utasítani.

Annak érdekében, hogy a támogatás minél teljesebb mértékben elérje célját, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kidolgozott egy rendeletmódosítást, amely lehetőséget nyújt az érdemi vizsgálat nélkül elutasított kérelmek ismételt benyújtására és elbírálására, illetve a rendelkezésre álló keret maradéktalan felhasználásával a pontytenyésztési program 2011. évi sikeres megvalósítására.

 

A támogatási rendelet (64/2008. (V. 18.) FVM rendelet) 2011. november 22.-étől hatályos módosítása értelmében támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a kérelmezők, akiknek a 2011-es tárgyévre vonatkozóan a 2011. június 1. és 30. közötti időszakban benyújtott támogatási kérelmét az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 56. § (2) bekezdés g) illetve k) pontjában meghatározott indokokra történő hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül, jogerősen elutasította vagy a benyújtott kérelem elbírálása tárgyában indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogerős döntésével megszüntette.

 

A hatályos támogatási rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem 2011. november 23-29. között nyújtható be az MVH Központi Ügyfélszolgálatánál (cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.; Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd és csütörtök 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; szerda és péntek 9:00 – 12:00). A kérelmeket postai úton nem lehet benyújtani.

 

A kérelmek szakszerű és teljeskörű összeállításában a Magyar Akvakultúra Szövetség (masz.haki.hu) és a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (www.magyarhal.hu) is a segíti a kérelmezőket.