Hírek, események

2017. június 30. 10:30

Pályázati felhívás kárókatona-gyérítési program lőszerbeszerzés-támogatására

A Földművelésügyi Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a kárókatona mint halfogyasztó állatfaj által veszélyeztetett őshonos halállomány megóvása érdekében. 2017-ben a „Kárókatona-gyérítési program lőszerbeszerzés-támogatása” elnevezésű pályázat kiírására 11 000 000 forint keretösszeggel került sor, amelyre a pályázatok 2017. július 17. és augusztus 31. között adhatók be.

2017. május 9. 12:09

Újabb változás az Országos Halgazdálkodási Tanács tagjainak névsorában

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter felkérése alapján a továbbiakban újra dr. Viski József, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára látja el a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Irányító Hatóságának vezetői tisztségével összefüggő tagsági feladatokat az Országos Halgazdálkodási Tanácsban (OHT).

2017. március 30. 12:47

A Miniszterelnökség meghirdette a MAHOP teljes keretét

A Miniszterelnökség a mai napon megjelentette a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program utolsó két pályázati felhívását, mintegy 2,4 milliárd forint keretösszegben. Ezekkel együttesen 16,07 milliárd forint áll rendelkezésre a magyarországi halgazdálkodás fejlesztésére.

2017. március 16. 16:00

Hat MAHOP felhívás módosult és egy újabb kiemelt felhívás jelent meg

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások közül a Miniszterelnökség hat felhívás esetében döntött további módosításról és egy újabb kiemelt felhívást hirdetett meg.

2017. január 30. 12:13

Hat MAHOP pályázat benyújtási határideje módosul

Annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások megismerésére, a Miniszterelnökség hat pályázat esetében döntött a támogatási kérelmek beadási határidejének módosításáról.

2016. december 23. 11:29

12,4 milliárd forint értékben jelentek meg pályázatok a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében

A Miniszterelnökség 7 pályázati felhívást jelentetett meg 2016. december 22-én a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében. A most megjelent kiírások együttes keretösszege 12,4 milliárd forint.

2016. december 22. 20:00

Halgazdálkodásra jogosult területi jegyének általános forgalmi adózásbeli megítélése

[Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja, 39. §-a]

A Tanács közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról kiadott 282/2011/EU végrehajtási rendelet (továbbiakban: Vhr.) a 2006/112/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek kötelező és közvetlenül alkalmazandó értelmezését állapítja meg, melynek célja, hogy a tagállamok az irányelvi szabályokat egységesen értelmezzék és alkalmazzák. A Vhr. preambuluma értelmében a Vhr. rendelkezései ezen rendelet hatályba lépését követően válnak jogilag kötelezővé, és nem érintik a tagállamok által e rendelet hatálybalépését megelőzően elfogadott jogszabályok és értelmezések érvényességét. A Vhr. 31a-31b. cikkei az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások vonatkozásában tartalmaznak előírásokat, melyek a 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 3. cikke értelmében 2017. január 1-jétől alkalmazandóak.

2016. december 20. 18:04

Változás az Országos Halgazdálkodási Tanács tagjainak névsorában

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter felkérése alapján a továbbiakban dr. Mezei Dávid Csaba, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár látja el a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Irányító Hatóságának vezetői tisztségével összefüggő tagsági feladatokat az Országos Halgazdálkodási Tanácsban (OHT).

2016. február 2. 9:53

Új tagokkal bővült az Országos Halgazdálkodási Tanács

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Országos Halgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: OHT) tagjává kérte fel dr. Andréka Tamást, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztályának főosztályvezetőjét, valamint dr. Dérer Istvánt, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnökhelyettesét, akik mindketten elfogadták a megtisztelő felkérést. Ezzel a testület létszáma a korábbi 11-ről 13 főre növekedett.

2015. december 8. 18:13

Elfogadták a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot

Jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarország Halgazdálkodási Operatív Programját 2015. december 7-én. Ennek köszönhetően az ország halgazdálkodásának fejlesztésére az előző időszakhoz képest 12 százalékkal magasabb összeg, mintegy 15,5 milliárd forint áll rendelkezésére, amelyet 2023-ig kell felhasználnia.