A magyar tógazdasági haltermelés jellemzője, hogy bár a halastavak nagyon sok természetvédelmi szempontból értékes növénynek és állatfajnak biztosítanak élő és táplálkozó helyet, ezen állományok fenntartásának jelentős költségei a termelőket terhelik.

 

Most lehetővé válik, hogy a vidékfejlesztési miniszter 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről című jogszabály alapján, a haltermelők részleges kompenzációt kapjanak természetvédelmi jellegű szolgáltatásaikért.

A támogatás célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható táj-használat kialakítása, és ennek függvényében a környezet állapotának javítása, valamint a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának növelése a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségvállalások megvalósításával. A HKP támogatás, támogatási határozattal megállapított, a támogatási időszakra felosztott vissza nem térítendő támogatás.

 

A HKP támogatás mértéke támogatási egységenként legfeljebb 52 ezer forint halastó hektáronként a teljes 5 éves támogatási időszakra vonatkozóan. A kifizetés két részletben (részletenként legfeljebb 26.000 Ft/ha összegben) történik. Az első évben a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. Az adott gazdálkodási évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél előző évi halászati árbevételének 15%-át.

 

A programban résztvevő tógazdasági haltermelőknek vállalniuk kell, hogy halastavaikon 5 éven keresztül betartják a program, rendeletben rögzített előírásait. A vállalt kötelezettségeket a támogatási időszakban folyamatosan teljesíteni kell. A kötelezettségek teljesítését az MVH adminisztratív úton (a monitoring jelentés alapján), illetve a helyszínen is ellenőrzi.

 

Támogatási kérelmet 2011. december 1. és december 31., valamint 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között lehet postai úton az MVH Központi Szervéhez (1385 Budapest 62. Pf. 867.) lehet benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtásához szükséges adatlapok és a benyújtás részleteiről tájékoztató közlemény megtalálható az MVH honlapján, az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 175/2011. (XI. 30.) MVH Közleményben