A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) beruházási típusú intézkedései közül egyre nagyobb számban kezdenek az ügyfelek olyan projektek megvalósításába, amelyek közbeszerzési kötelezettséggel érintettek.

A MAHOP Irányító Hatósága ezért nyomatékosan felhívja a támogatást igénylők és a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy amennyiben a tervezett projekt megvalósítása közbeszerzési eljárást igényel, a közbeszerzési eljárást a támogatási kérelem alapján kiállított Támogatói Okiratban és annak mellékleteiben foglaltakkal összhangban szükséges lefolytatni.

Mindez azt jelenti, hogy a felhívás szerint támogatható tevékenységek közül, a Támogatói Okiratban szereplő műszaki tartalomnak megfelelően szükséges meghatározni az ajánlati/ajánlattételi felhívásban a beszerzés tárgyát, és a dokumentációban, műszaki leírásban írtaknak is ezzel kell megegyeznie.

Az Irányító Hatóság a közbeszerzési eljárások utó- vagy utólagos ellenőrzése keretében a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzésnek is aláveti, és minden esetben vizsgálja a Támogatói Okirat és annak mellékletei, illetve a közbeszerzési dokumentáció közötti koherenciát.

Amennyiben a dokumentációban a támogatott és elvárt műszaki tartalomtól való eltérés tapasztalható, a közbeszerzési eljárásról nem adható ki támogató tartalmú irányító hatósági jelentés, ami a támogatás kifizetését akadályozza, adott esetben pedig szabálytalansági eljárást is maga után vonhat.