A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet XVI. fejezetében, a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában, illetve az Általános Útmutató a felhívásokhoz című dokumentum 9. fejezetében foglaltak alapján a támogatást igénylő vagy kedvezményezett az általa lefolytatni tervezett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások tekintetében köteles az Irányító Hatóságot az előírt dokumentumok megküldésével tájékoztatni.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program felhívásaival kapcsolatban keletkezett közbeszerzési dokumentumok elektronikus feltöltésére a www.palyazat.gov.hu weboldal e-ügyintézés menüpontjának Közbeszerzések almenüjén keresztül vagy az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén van lehetőség (https://eptk.fair.gov.hu).

 

Amennyiben a támogatást igénylő vagy kedvezményezett által a www.palyazat.gov.hu weboldalon, vagy az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (a továbbiakban: EPTK) felületen (https://eptk.fair.gov.hu) megkísérelt regisztráció, illetve közbeszerzési dokumentumfeltöltés nem volt sikeres, úgy a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséhez előírt regisztrációt lehetővé tevő iktatást az Irányító Hatóság hajtja végre az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) történő nyilvántartásba vétellel. 

 

A regisztrációhoz a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett részéről az alábbi adatok megadása szükséges az Irányító Hatóság részére:

 

természetes személy esetén: név, adószám, székhely, levelezési cím.

jogi személy esetén: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, levelezési cím.

 

Az Irányító Hatóság által elvégzendő ügyféliktatáshoz a fenti adatok uNXOm6MzzzMNaGFsYXN6YXRAbWUuZ292Lmh1 e-mail címre történő továbbítása szükséges.

 

Az Irányító Hatóság által végrehajtott EMIR iktatás megtörténtét követően, a támogatást igénylő vagy kedvezményezett az elvégzett iktatásról és az általa így már végrehajtható EPTK regisztrációról, majd dokumentumfeltöltésről tájékoztatást kap.