Az Európai Bizottság közzétett egy értékelést az Európai Halászati Alapból (EHA) nyújtott, halászflottákra vonatkozó végleges és ideiglenes beszüntetési támogatások hatásairól.

A tanácsadók által készített jelentés megvizsgálja, hogy az ideiglenes beszüntetést kompenzáló, Unió által támogatott intézkedések milyen mértékben segítették a halászati kapacitások elérhető erőforrásokhoz való igazítását, valamint hogy az ideiglenes beszüntetési támogatás mennyire tette lehetővé a halászati tevékenység és a munkahelyek fenntartását a beszüntetés olyan időszakaiban, melyeket a halászok hatáskörén kívül álló okokból rendeltek el. Az országspecifikus ajánlásokat is megfogalmazó tanulmány végkövetkeztetése szerint nehéz egyértelmű kapcsolatot találni az ideiglenes beszüntetés különböző módszereinek (leselejtezési módszerek) hatásai, valamint a halászati kapacitás csökkenése között. Az EHA program folyamán a halászati kapacitást érintő leépítések inkább a korlátozó előírásokkal (például a kvóták és a halászati erőkifejtés mértékének szabályozása) függnek össze, mint önmagában a flották méretének csökkentésével.