A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával elkészült a rekreációs célú halászat végzéséhez előírt vizsga jóváhagyott aktuális tananyagát tartalmazó "Halászvizsga – Az állami halászvizsga szakmai anyaga" című tankönyv. Az Agroinform Kiadónál megjelent „hiánypótló” kiadvány révén lehetővé vált az állami halászvizsga egységes, szakszerű megszervezése és lebonyolítása a megyei kormányhivatalokon belüli halgazdálkodási hatóságoknál. Közlemény.

A könyv készítői neves szerzők: Lajkó István többek között a halászvizsga korábbi tananyagát tartalmazó „Halászati alapismeretek” című könyv szerzője, emellett évtizedekig a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola oktatója volt. Dr. Pintér Károly 2010-ben történt nyugdíjba vonulásáig folyamatosan a halászati szakigazgatásban dolgozott, ezenkívül halbiológusként a halfaunisztika és a halászati ökonómia területén végez kiemelkedő tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet.

A halászvizsga szakmai anyagának aktualizálását a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet hatályba lépése indokolta, mely jogszabályok új alapokra helyezték a halgazdálkodási ágazat szabályozását és ezáltal több fontos változást hoztak a jelenleg tevékenykedő és a leendő halászok számára is.

Csak néhányat említve a változások közül: mivel mindannyiunk  közös érdeke, hogy a mostaninál több hal legyen folyóinkban, tavainkban, az új szabályozás halgazdálkodási szemléleten alapul, kiemelten kezeli a halak természetes élőhelyének védelmét, a halállományok megőrzését és gyarapítását, a hallal mint értékes természeti kinccsel való gazdálkodást. A szabályozás a korábbinál erélyesebben lép fel az illegális halfogás ellen, hiszen a sajnos széles körben elterjedt orvhalászat komoly gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívást jelent. A halállományok védelmét szolgálja a halőrzés javítása is. Ennek érdekében az új szabályozás a rendészeti feladatokat ellátó halászati őrökön kívül korlátozottabb jogkörrel lehetőséget ad társadalmi halőrök alkalmazására is, a halgazdálkodási hatóság számára pedig lehetővé teszi az illegális halfogáshoz használt eszközök elkobzását, ahogy azt is, hogy a halgazdálkodási hatóság indokolt esetben teljes vízterületekre kiterjedő halászati, horgászati tilalmat rendelhessen el. Változások történtek a halakat védő fajlagos tilalmi idők és fogási korlátozások terén is.

Külön érdemes említenünk magát a halászvizsga sikeres teljesítésének eredményeként megszerezhető állami halászjegyet is, amely a vonatkozó korábbi jogszabályok alapján valamennyi halászati tevékenységhez egységesen előírt okmány volt, míg a jelenleg hatályos szabályozás szerint kizárólag a horgászatéval azonos napi fogható halmennyiséggel engedélyezett hagyományőrző, rekreációs célú halászatra jogosít fel. A kiadvány az új szabályozás alapján az állami halászvizsga sikeres letételéhez szükséges szakmai anyagot tartalmazza.

A könyv egyes fejezetei által tárgyalt témák magukban foglalják a halgazdálkodás szabályozásán felül a rekreációs célú halászat részletes szabályait és feltételrendszerét (a rekreációs halfogásra jogosító okmányok, tilalmak és korlátozások), a vízi életközösséggel kapcsolatos fontosabb ökológiai ismereteket, a hazánkban élő halfajok meghatározását és részletes ismertetését, a halászat eszközeit és módszereit, a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódot, a halak szállításának és a halhús tárolásának módjait. Ezenfelül a tananyag kitér a halászati őrzéssel és ezzel összefüggésben a szabálytalan halászati tevékenység miatt alkalmazható szankciókkal kapcsolatos ismeretekre, valamint a halászati tevékenységre vonatkozó biztonsági szabályokra is. A szakmai anyag feldolgozását bőséges illusztráció (ábrák, képek) és táblázatok segítik, a könyv végén pedig a vizsgára való még alaposabb felkészülést biztosító gyakorló-feladatlapok találhatók. 

A kiadvány – az előző évben értékesített állami halászjegyek után befizetett díjakból képzett alapból – a Földművelésügyi Minisztérium anyagi támogatásával készült el. A tankönyv az állami halászvizsga díját befizetett vizsgázók számára külön költség nélkül hozzáférhető.

Mindezek alapján a leendő új rekreációs halászok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy a megfelelő tanfolyamon, valamint a "Halászvizsga – Az állami halászvizsga szakmai anyaga" című könyvből egyéni felkészülés útján elsajátítsák az állami halászvizsga sikeres teljesítéséhez, majd azt követően a rekreációs halászat végzéséhez szükséges alapvető ismereteket. 

A kiadványt a felelős kiadó Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság közreműködésével eljuttatta a megyei kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságainak, ahol ezután megindulhat az állami halászvizsgák megszervezése.