2013. december 16-án jelent meg az Európai Bizottság 2012-re vonatkozó, hatodik éves jelentése az Európai Halászati Alap (EHA) végrehajtásáról. A jelentés két részből áll. Az első rész átfogóan értékeli az EHA tagállamok és a Bizottság által 2012-ben történt végrehajtását és megvizsgálja az ide vonatkozó jellemző trendeket. A második részben pedig az EHA különböző prioritási tengelyein belüli főbb intézkedések végrehajtásának értékelése olvasható.

Jelentős eredményként könyvelhető el, hogy a jelentés adatai alapján Magyarország előkelő helyen áll az EHA 2007 – 2013-as időszakra vonatkozó végrehajtásában: a kötelezettségvállalás terén az előirányzat 81,19%-a, a kifizetésnél pedig 61,66%-a teljesült idáig. Az utóbbi területet különösen érdemes kiemelni, ha a tagállamok 45,41%-os átlagát nézzük. Ezen a téren csak Ausztria (83,18%), Írország (79,18%), Ciprus (78,48%), Csehország (71,97%) és Lettország (69,11%) előzi meg hazánkat. A kötelezettségvállalásban vezető helyen álló tagállamoknál az előirányzat mintegy 85 – 86%-a teljesült eddig, melyhez képest Magyarország említett 81,19%-os aránya kifejezetten jó eredménynek számít. Egyes államok azonban mindkét területen rosszul állnak a végrehajtásban: ilyen például Románia, ahol a kötelezettségvállalás mértéke az előirányzat 70,64%-át, a kifizetés pedig mindössze 14%-át teszi ki. Szembetűnő még Szlovákia (itt előbbi 79,76%, míg utóbbi 39,40%), Málta (80,35%, illetve 34,19%) és Bulgária (80,47% és 32,29%) lemaradása is.

A Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 2012. július 31. és 2013. május 31. közötti tíz hónapos időszakban az addigiakhoz képest jelentősen felgyorsult a végrehajtás a tagállamokban, amit részben a programozási időszak végének közeledése indokol. A kötelezettségvállalások a vizsgált időszakban 476 millió euróval nőttek, így az összeg elérte a 2,898 milliárd eurót, ami az összes EHA-forrás mintegy 67%-a. A közpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulás 2013. május 31-ig 1,729 milliárd eurót tett ki, ez tíz hónap alatt 149 millió eurós növekedést jelent.

A kötelezettségvállalásokból az egyik legnagyobb összeget továbbra is a 2. prioritási tengelyen belüli akvakultúrával kapcsolatos intézkedések teszik ki. 2013. május 31-ig EHA-forrásból közel 430 millió eurót fordítottak az akvakultúrára, melyhez mintegy 183 millió eurós nemzeti közpénzből származó, valamint 538 millió eurós magánfinanszírozás társult.