A Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya kezdeményezésének eredményeként nem lesz szükség mezőgazdasági gépkezelői jogosítványra az egyenáramú elektromos halászgép használatának engedélyezéséhez.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben elfogadott törvénymódosítások keretében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényből 2016. január 1-jei hatállyal kikerült az a rendelkezés, amely a halászgép használatának engedélyezéséhez előírta az említett jogosítvány kiváltását. Ezzel összhangban a szakfőosztály azt is kezdeményezte, hogy az elektromos halászgép kerüljön ki a jelenleg módosítás alatt álló, a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványról szóló rendelet hatálya alól, melynek megvalósulása 2016 tavaszára várható. Ezt követően nem kell majd mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt kiváltaniuk azoknak, akik egyenáramú elektromos halászgép használatára szeretnének engedélyt kérni a természetes vizeken. A jogszabályi revízió eredményeként egyszerűbbé válik az engedélykérelmek földművelésügyi miniszterhez történő benyújtásának folyamata, csökken az érintett ügyfelekre nehezedő adminisztratív és anyagi teher mértéke.

A módosítás indoka, hogy az elektromos halászgép használatára vonatkozó engedéllyel rendelkezők esetében az előírt, államilag elismert elektromos halászgép-kezelői szakképesítés sikeres teljesítése biztosítja a megfelelő szakmai felkészültséget, s így a szakmai alapon számon kérhető jogosultságot. Emellett a 2013-ban elfogadott új halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályok megfelelően szabályozzák az egyenáramú elektromos eszköz használatát, melynek engedélyezéséhez egyebek mellett alapvető feltétel, hogy a kérelmező elektromos halászgép-kezelői bizonyítvánnyal rendelkezzen. A módosítás az indokolt szigorú előírásokon felüli túlszabályozás megszüntetését célozza, hozzájárulva ezzel az állami bürokrácia csökkentésére irányuló célkitűzésekhez.