A Mezőgazdasági és Halászati Tanács októberi ülésén elfogadásra kerültek a Közös Halászati Politika (KHP) és a Halászati és Akvakultúra- Termékek Piacának Közös Szervezéséről szóló rendeletek.

Az KHP főbb elemei a közé tartozik a halfajok évenkénti kifogható mennyiségének és kvótáinak megállapítása a legnagyobb fenntartható hozam elve alapján. Ez a gyakorlatban kevesebb kifogható tengeri halat jelent, az állományok kímélése és helyreállításának biztosítása érdekében. Mindez tovább növeli az édesvízi haltermelés, így a hazai akvakultúra jelentőségét és támogatását. Az új rendelet fontos célja az ívóhelyként és sok halivadék számára élettérként szolgáló biológiailag érzékeny területek fokozott védelme és fejlesztése. Magyarországon a Halastavi Környezetgazdálkodási Program és az extenzív halastavak támogatása is hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez, haltermelésünk környezetvédelmi szempontból fenntartható. Az akvakultúra támogatásával az Unió importfüggőssége csökkenhet: jelenleg az EU-ban fogyasztott haltermékek több, mint 60%-a harmadik országokból érkezik hozzánk. Hazánkban a magyar halak népszerűsítésével nem csak az importfüggőség csökkenthető, hanem az egészségtudatos táplálkozás elterjedése is. A magyar halak változatos módon készíthetők el, részei a magyar kultúrának, hagyományoknak és  megbízható forrásból származnak.
Az Unió új piaci rendelete a haltermékek jelölésére és a címkézésre vonatkozó kötelező fogyasztói tájékoztatást ír elő. A fogyasztók így információt kaphatnak arról, hogy a megvásárolt halat hol és milyen eszközzel fogták ki, fenntartható halászatból származik-e.
Az új rendeletnek köszönhetően a termelői szervezetek szerepe is fontosabbá válhat , piaci szerepük megnő, ami hozzásegítheti a termelőket gazdasági érdekeik érvényesítésére.
A Közös Halászati Politika alaprendelete és a piaci rendelet a KHP reform csomagjának két eleme a háromból, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) vonatkozó javaslatot, amely alapján eldől, mekkora támogatási keret juthat a tagállamoknak,  az év hátralevő részében vitatják meg az EU intézményei.